Politica de confidențialitate

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679 și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, societatea comercială Mandi Moon SRL, denumită în continuare operator, are obligaţia de a administra datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să Ie cunoasteti pe aceasta tema, în calitatea dumneavoastră de persoană vizată.

Societatea comercială Mandi Moon SRL funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în strada Radu de la Afumați nr. 17, sector 2, București.

Ce înseamnă prelucrarea datelor?
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operatorul va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile activității desfașurate de operator.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?
De la caz la caz, operatorul prelucrează date cu caracter personal precum, dar fără a se limita la:

 • date de identificare (nume și prenume);
 • date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon);
 • date de geolocalizare/date de trafic (lP, cookies).


În ce scopuri prelucrăm datele personale?
Datele sunt prelucrate în urmatoarele scopuri:

 • contactare telefonică sau prin e-mail pentru a va oferi detalii asupra serviciilor oferite de noi sau pentru stabilire programare și creare fișă de client;
 • în timpul utilizării platformei www.julles.ro sunt colectate date referitoare la istoricul căutărilor dumneavoastră, respectiv articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.


Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționalitatii platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

Ce se întâmplă daca nu doriți ca dateIe cu caracter personal să fie prelucrate de către operator?
Programarea dumneavoastră poate fi efectuată doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea stabilirii unei programări.

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi furnizorii noștri de:

 • servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere;
 • servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor.


Ne asigurăm prin reglementări contractuale că acești furnizori de servicii prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor.

Putem să transmitem datele dumneavoastră către autoritățile statului în vederea îndeplinirii unor obligații legale, la solicitarea acestora.

Se pot transmite datele personale în afara țării?
Nu transferăm datele personale colectate către state terțe sau organizații internaționale. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Prelucrăm datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani?
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal deținute de operator;
 • dreptul de a solicita operatorului să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare operatorului;
 • dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita operatorului să furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică).


Cum vă exercitați drepturile asupra datelor cu caracter personal?
Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail office@julles.ro sau printr-o solicitare scrisă la adresa strada Radu de la Afumați nr. 17, sector 2, București.

În caz de reclamații nesoluționate de către responsabilul operatorului pentru protecția datelor, plângerile referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi adresate către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România; telefon 031-8059211;

www.dataprotection.ro

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

Actualizare Operatorul poate actualiza în orice moment aceasta informare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe site și/sau notificare pe e-mail.